Bernardić studiokreativna agencija
+385 1 2917 119

Komunicirajte s tržištem uspješno i kreativno

BERNARDIĆ STUDIO je kreativna agencija sa sjedištem u Zagrebu koja se bavi razvojem brenda, dizajnom vizualnih komunikacija i tržišnim komuniciranjem. Našim klijentima pružamo kompletnu podršku od savjetovanja, koncepta do finalne realizacije: izrade logotipa i vizualnog identiteta, naminga - imenovanja proizvoda, tvrtke ili slogana, dizajna ambalaže, izrade tiskanih promotivnih materijala, izrade web stranica i web marketinga. Svaki projekt na kojem radimo je uvijek novi izazov čiju uspješnost provedbe mjerimo kvalitetnim pozicioniranjem i prepoznatljivošću u svijesti ciljane javnost