Bernardić studiokreativna agencija
+385 1 2917 119

Dizajn logotipa i vizualnog identiteta

Dizajnom logotipa i cjelovitog vizualnog identiteta tvrtke ili projekta te njegovim provođenjem kroz sva javna i interna pojavljivanja postiže se jasno i dosljedno komuniciranje osnovnih vizualnih obilježja i poruka.

Dizajn logotipa objedinjen je u knjizi vizualnog standarda koja uključuje definiranje karakteristične boje, tipografiju, međuodnose elemenata, izgled poslovne dokumentacije te poželjna i nepoželjna pojavljivanja. Kroz knjigu vizualnog standarda pojašnjava se svakodnevni i primjeren rad sa zadanim elementima vizualnog identiteta.